Jelle Leistra

Welk koor heeft een dirigent die zelf een fantastische tenor is, zingt bij onder andere Cappella Amsterdam, met één hand achter zijn rug twee partijen op de piano weet voor te spelen, terwijl hij het koor vóór zich dirigeert met de andere hand, ondertussen alles hoort en dan nog grapjes maakt ook? Kom daar eens om!

Decibellers krijgen van Jelle tijdens de repetities ondersteuning bij het temmen van lastige loopjes en dito akkoorden. Altijd fijn dat Jelle op die momenten “veel goede dingen” hoort. Minstens zo belangrijk is dat Jelle zorgt voor inspiratie en duiding; waar gáát deze muziek over? En hoe moeten we dit stuk dus zingen?

Jelle is klassiek geschoold tenor, solist, veelgevraagd koorzanger én geschoold dirigent, met een verrassende voorkeur voor de composities van Harry Bannink. Kijk vooral een keer op www.jelleleistra.nl.

Als Jelle op onze woensdagavond moet optreden zijn we natuurlijk bedroefd, maar ook plaatsvervangend trots. Bovendien kunnen we dan uitzien naar het aantreden van onze uitstekende vaste invaldirigent Ardaan Dercksen.