Pater noster, Albert de Klerk  (1917 – 1998)

Partituur (216)

Oefenbestand (MuseScore)

Download musescore-bestand door de link hieronder met:
Rechtermuisknop > Koppeling opslaan als…

Pater noster (download .mszc)

Oefenfile (mp3 & midi)

Via de browser online afspeelbare mp3’s per stemgroep:
Pater noster (mp3’s)
Pater noster (midi’s)

Tekst

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra
Sicut et nos dimittimus
Debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

Vertaling

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.