Psaume 121 – Daan Manneke (1939)

Partituur (67)

Via mail. Komt niet op de website.
Levende componist dus originele partituur wordt aangeschaft door Decibelle en nog uitgereikt.

Oefenbestand (MuseScore)

Download musescore-bestand door de link hieronder met:
Rechtermuisknop > Koppeling opslaan als…

Psaume 121 (download .mszc)

Oefenfile (midi)

Via de browser online afspeelbaar (windows media player):
Psaume 121 (midi)

Tekst – Psaume 121

Je lève mes yeux sur les montagnes,
d’òu me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.
l’Eternel te gardera de tous mal
Il gardera ton âme
l’Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et a jamais,

Que la gloire soit au Père au Fils au Saint Esprit
comme elle était à l’origine,
maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles,
Amen.

Vertaling – Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in den beginne,
nu en immer
tot in de eeuwen der eeuwen,
Amen.