Finlandia (This is my song – Song of peace), Jean Sibelius (1865 – 1957)

Partituur (42b)

Download partituur -origineel (pdf)
Download partituur – met aangepast 3e couplet (pdf)

Oefenbestand (MuseScore)

Download musescore-bestand door de link hieronder met:
Rechtermuisknop > Koppeling opslaan als…

Finlandia – Song of peace (download .mszc)

Tekst

This is my song, O God of all the nations,
a song of peace for lands afar and mine;
this is my home, the country where my heart is;
here are my hopes, my dreams, my holy shrine:
but other hearts in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country’s skies are bluer than the ocean,
and sunlight beams on cloverleaf and pine;
but other lands have sunlight too, and clover,
and skies are everywhere as blue as mine:
O hear my song, thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

May truth and freedom come to every nation;
may peace abound where strife has raged so long;
that each may seek to love and build together,
a world united, righting every wrong;
a world united in its love for freedom,
proclaiming peace together in one song.*

*Third stanza by Georgia Harkness.

Vertaling

Dit is mijn lied, o God van alle volken,
een lied van vrede voor landen ver weg en de mijne;
dit is mijn thuis, het land waar mijn hart ligt;
hier is mijn hoop, zijn mijn dromen, mijn heilige schrijn*:
maar andere harten in andere landen kloppen
met hoop en dromen even zo waar en hoog als de mijne.

De lucht van mijn land is blauwer dan de oceaan,
en zonlicht straalt op klaverblad en pijnbomen;
maar andere landen hebben ook zonlicht, en klaver,
en de lucht is overal zo blauw als de mijne:
O hoor mijn lied, gij God van alle volken,
een lied van vrede voor hun land en voor het mijne.

Moge waarheid en vrijheid tot elk land komen;
moge vrede in overvloed zijn waar de strijd zo lang heeft gewoed;
dat ieder mag proberen lief te hebben en samen op te bouwen,
een wereld verenigd, die elk onrecht rechtzet;
een wereld verenigd in haar liefde voor vrijheid,
samen vrede verkondigend in één lied.

(eigen vertaling)

* schrijn = kistje met kostbaarheden

Achtergrond – lustrum ’23

Lied van vrede, verbinding van landen. But other hearts in other lands are beating With hopes and dreams as true and high as mine [..] O hear my prayer, O gods of all the nations A song of peace for their lands and for mine.
Vrede en (helaas) oorlog .. van alle tijden.. inspiratie voor veel componisten voor prachtige muziek, en deel van hun en onze muzikale reis in alle tijden.