Three Elizabethan Part Songs – Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)

Sweet day (160)
The willow song (161)
O mistress mine (162)

Download partituur (3-Elizabethan-PartSongs-pdf)

Download grotere letter Sweet day (pdf)
Download grotere letter Willow song (pdf)
Download Download grotere letter O mistress mine (pdf)

Oefenbestand (MuseScore)

Download musescore-bestand door de link hieronder met:
Rechtermuisknop > Koppeling opslaan als…

Sweet day (download .mid)
The willow song (download .mid)
O mistress mine (download .mid)

Oefenbestanden per stemgroep (gesplitste youtubes)

Afspeelbaar in browser:

Sweet day

1. Sweet Day
Sweet day! so cool, so calm, so bright
the bridal of the earth and sky,
the dew shall weep thy fall tonight;
for thou must die.
Sweet spring! full of sweet days and roses,
a box where sweets compacted lie,
my music shows ye have your closes,
and all must die.
Only a sweet and virtuous soul,
like seasoned timber, never gives;
but though the whole world turn to coal,
then chiefly lives

Vertaling

1. Heerlijke Dag
Heerlijke Dag! Zo koel, zo rustig, zo helder,
de verbintenis tussen de aarde en de lucht,
de dauw zal vannacht je ondergang
bewenen;want je moet sterven.
Lieflijke Lente! Vol zoete dagen en rozen,
een doosje, volgepakt met lekkernijen,
mijn muziek toont aan dat jullie eindig zijn,
en alle moeten vergaan.
Slechts een lieflijke en deugdzame ziel,
als gehard hout, buigt nooit;
terwijl de hele wereld tot as vergaat,
leeft voornamelijk dan.

The Willow Song

2. The Willow Song
The poor soul sat sighing
by a sycamore tree,
sing all a green willow;
her hand on her bosom,
her head on her knee,
sing willow, willow, willow.
The fresh streams ran by her
and murmur’d her moans;
sing willow, willow, willow:
Her salt tears fell from her,
and soften’d the stones;
sing willow, willow, willow.
Sing all a green willow
must be my garland.

Vertaling

2. Treurzang
De arme ziel zat zuchtend
bij een esdoorn,
en zong alleen maar een nieuwe treurzang;
haar hand op haar boezem,
haar hoofd op haar knie,
treur, treur, treur.
De frisse wateren stroomden langs haar
en murmelden haar jammerklachten;
treur, treur, treur:
haar zilte tranen vielen,
en vertederden de stenen;
treur, treur,treur.
een heel nieuwe treurzang
moet mijn krans zijn.

O Mistress Mine

3. O Mistress Mine
O mistress mine, where are you roaming?
O stay and hear; your true love’s coming,
That can sing both high and low;
Trip no farther, pretty sweeting;
Journeys end in lovers meeting.
Every wise man’s son doth know.
What is love? ’tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What’s to come is still unsure:
In delay there lies no plenty;
Then come kiss me, sweet and twenty;
Youth’s a stuff will not endure.

Vertaling

3. O vrouwe mijn
O vrouwe mijn, waar doolt gij heen?
O blijf en hoor, uw trouwe minnaar komt
die droevig zingen kan of blij;
trippel niet verder, schone liefste;
het eind der tocht is waar geliefden elkaar
ontmoeten.
Dat weet toch elke slimme jongeman.
Wat is dan liefde? Dat is niet voor later;
vreugde nu geeft ook vandaag gelach;
de toekomst is thans nog onzeker:
in uitstel ligt geen enkel nut;
kom dus en kus me, zoet en dikwijls;
jeugd is iets dat niet voor altijd blijft

Vertalingen door: KoorSurplus