Kamerkoor Decibelle

Eerst maar eens even wat wetenswaardigheden op een rij. Decibelle is een gemengd kamerkoor, zo’n 30 leden sterk. Elke woensdagavond zingen we ons repertoire, dat voornamelijk klassiek is, onder leiding van dirigent Jelle Leistra. Dat doen we in de aula van de Kohnstammschool in Utrecht-Oost. Thuis studeren we onze partijen in met behulp van oefenbestanden; tijdens de repetities maken we er muziek van. Een- of tweemaal per jaar geven we met veel plezier concerten die goed bezocht worden.

We zingen vier-, zes- of achtstemmig, met en zonder solisten, met en zonder pianist of compleet orkest, meestal tutti, soms in kwartetten of octetten. Composities van nu en prachtige oude muziek. Zie, om een indruk te krijgen, onder de kopjes “Programma’s” en “Opnames” op deze site.

En dat is niet het hele verhaal! Decibelle is vooral een groep enthousiaste zangers. We vormen een mooie mix van oude getrouwen die kunnen bogen op een indrukwekkend repertoire, en recent aangetreden zangers die nieuwe energie en ideeën meebrengen. Samen vormen we een stabiele club; zelfs Corona wist ons niet van de wijs te brengen.