Kamerkoor Decibelle

Kamerkoor Decibelle Utrecht is opgericht als a-capellakoor en heeft een vaste kern van zo’n 30 leden. Het hoofdrepertoire van Decibelle bestaat uit vierstemmige a-capellastukken. De laatste jaren zijn er echter ook grotere werken gezongen met solisten en professionele orkestbegeleiding. Het eigenzinnige klassieke repertoire wordt uitgezocht door een koorcommissie, bestaande uit de dirigent en vertegenwoordigers van de vier stemgroepen.

Bij Decibelle staat het plezier in het zingen voorop, maar er wordt ook serieus gemusiceerd. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan koorklank en stemvorming. Het koor treedt meestal twee maal per jaar op, eenmaal met een nieuw programma en de andere keer met een kerstprogramma. De concerten worden voorbereid tijdens de wekelijkse repetities. Tijdens een jaarlijks koorweekend en een koordag worden de puntjes op de i gezet.

Naast het zingen is ook de gezelligheid belangrijk. Zo drinken we elke woensdag na de repetitie nog wat in het café. En 1x per jaar gaan veel koorleden mee op een (vrijwillig) wandelweekend.

Jelle Leistra, koordirigent en tenorsolist

Jelle Leistra (1983) begon met dirigeren tijdens zijn studie Klassiek Zang aan het Rotterdams Conservatorium. Hij deed ervaring op bij enkele kerkkoren, en volgde lessen bij Wiecher Mandemaker en Joop Schets. Momenteel studeert hij koor- en orkestdirectie bij Lucas Vis.

Na enige tijd begon het dirigeren een steeds groter onderdeel van Jelle’s werkzaamheden te worden. In 2007 kreeg hij de leiding over het Vocaal ensemble Animato, waarmee hij verschillende concerten verzorgde met muziek van de renaissance tot hedendaagse composities. Hoogtepunten waren het Engelse concert met Purcell’s Funeral Sentences en werken van Dowland en Vaughan-Williams, het Allerzielen programma met het Requiem van Fauré, en de samenwerking met kamerorkest Ars Musica met het Gloria van Vivaldi en Dido & Aeneas van Purcell. Van 2010-2013 dirigeerde Jelle het Projectkoor Intermezzo uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Hiermee voerde hij onder meer de Deutsche Messe van Schubert, en het oratorium Bethlehem van Maunder uit, begeleid door blazers ensemble. Van 2011-2013 dirigeerde hij het Operakoor Maasstad. Inmiddels staat hij voor het Kamerkoor Zeewolde, waarmee hij een Russisch-Nederlands programma zal uitvoeren, het koor Straat en Dijk in Amsterdam, en kamerkoor Decibelle uit Utrecht.

Naast zijn vaste aanstellingen, wordt Jelle ook regelmatig uitgenodigd om projecten te leiden. Zo werkte hij enige malen samen met het Nederlands Blazers Ensemble, waarvoor hij onder meer een mannenkoor leidde tijdens het Wagner-Nieuwjaarsconcert van 2013. Ook heeft hij meerdere scratch-uitvoeringen geleid, onder andere met Ein Deutsches Requiem van Brahms.

Als zanger is Jelle veel te beluisteren als tenorsolist in verschillende oratoria, en als koorzanger bij Capella Frisiae, Studium Chorale en het Bachkoor Holland.

Een stukje geschiedenis

Het kamerkoor Decibelle is in september 1983 opgericht door medewerkers van de Subfaculteit der Pedagogische en Andragogische Wetenschappen en hun bekenden. Sindsdien zijn er veel leden van diverse herkomst bijgekomen. Van enige band met de universiteit is al lang geen sprake meer. Wel zingen er nog steeds enkele zangers van het eerste uur mee.

Zeven dirigenten hebben, elk vanuit hun eigen stijl en invalshoek, aan de ontwikkeling en vernieuwing van Decibelle bijgedragen in de ruim 25 jaar van het bestaan.

Achtereenvolgens waren dit:

  • Iek de Vos, die van een ‘zootje ongeregeld’ met verschillende muzikale kwaliteiten een geheel moest maken.
  • Annemiek van der Niet, die met veel geduld heeft gewerkt aan de zuiverheid van de klank.
  • Christiaan Winter, die de nadruk legde op muzikaliteit, ook omdat het met de zuiverheid inmiddels wel goed bleek te zitten.
  • Mariëlle Hintzen, die meer volume en durf in het koor bracht.
  • Marcell Vroeijensteijn, die het koor juist weer allerlei nuances aanleerde.
  • De combinatie van muzikale precisie met enthousiaste sfeer, die Marc Hoogsteden gedurende 16 jaar wist te creëren, is ongetwijfeld een belangrijke reden waarom veel zangers het koor gedurende vele jaren trouw bleven. Veel leden zijn al langer dan tien jaar lid van het koor.
  • In najaar 2013 heeft de huidige dirigent Jelle Leistra het stokje enthousiast overgenomen. We zijn bijzonder blij met zijn zeer bezielende en inspirerende leiding, en om met hem hard en in plezierige sfeer te mogen werken.

Bijzondere activiteiten

Eenmaal per jaar organiseren enkele koorleden een wandelweekend in een mooie streek in Nederland of over de grens in België of Duitsland. Deelname is geheel vrijwillig, het animo om mee te doen groeit met het jaar. Onderweg wordt ook gezongen bij voorkeur in kapelletjes.